Ribeye (12 oz.)

Your choice of two sides or one baked potato

$26.00

  • Ribeye (12 oz.)