Ribeye (16 oz.)

Your choice of two sides or one baked potato

$32.00

  • Ribeye (16 oz.)