Ribeye (8 oz.)

Your choice of two sides or one baked potato

$19.00

  • Ribeye (8 oz.)